Bc. Lucie Obrtelová

Bachelor's thesis

Soubor fejetonů určený pro ženský magazín Elle

Set of Feuilletons Addressed to Women's Magazine Elle
Abstract:
Bakalářská práce Soubor fejetonů určených pro ženský magazín Elle si klade za cíl vytvoření souboru fejetonů do ženského magazínu Elle. Cílem těchto fejetonů bude přimět čtenářky k zamyšlení nad genderovou problematikou, která se dotýká života každého z nás. Fejetony by měly čtenářky nejen pobavit, ale možná i přivést k rozhodnutí změnit přístup k sobě samotné nebo svému tělu. Fejetony budou splňovat …more
Abstract:
The bachelor thesis Set of Feuilletons Addressed to Women's Magazine Elle aims to create a set of feuilletons for women’s lifestyle magazine Elle. The aim of these feuilletons will be to make the readers think about gender issues that are everyone‘s part of everyday life. The feuilletons should not only entertain readers but they could also make them change their approach to themselves or their bodies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Reader: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií