Theses 

Strategické řízení rodinného podnikání v praxi – Bc. Anna Javůrková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Anna Javůrková

Bakalářská práce

Strategické řízení rodinného podnikání v praxi

Strategic management of family business in practice

Anotace: Tématem práce je idea rozvoje malého rodinného podniku, především se zaměřením na strategické řízení inovací v rámci marketingového řízení. V práci je navržena a uvedena inovace na rozšíření produktové a komunikační strategie firmy a následně jsou vyhodnocena rizika s danou problematikou související. Uvedené aktivity by měly vést k rozšíření služeb a zviditelnění podniku v očích stávajících zákazníků a k získání zákazníků nových. Hlavním východiskem pro teoretická východiska je odborná literatura. Praktická část je založena na analýze stávající situace, na výstupech dotazníkového šetření, které umožnily zpracovat návrhy a doporučení.

Abstract: The main topic of this thesis is a development of a small family business focused on strategic innovation management in marketing activities. This thesis contains innovative recommendations for product and marketing strategies along with risk assessment regarding this area. Such activities should lead to public acknowledgement and wider spread of the business services provided to it`s clients. The theoretical part of this thesis will be mainly based on current literature regarding the topic. Furthermore the practical part will be consisted of businesses current situation analysis and results of questionnaire, which combined allow for series of recommendation to be formed.

Klíčová slova: Rodinné podnikání, podnik, inovace, strategické řízení, marketing, family business, business, innovation, strategic management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 08:12, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz