Illia Bukhanets

Bakalářská práce

The role of New Media in a Modern  Marketing Communication

The role of New Media in a Modern  Marketing Communication
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje nové komunikační trendy v marketingové komunikaci a roli nových médií v moderní marketingové komunikaci. Projekt se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena do několika částí, které definují pojmy marketingová komunikace, komunikační mix a typy nových médií. Praktická část se zabývá marketingovým výzkumem, který se týka sociálních sítí, který …více
Abstract:
This Bachelor thesis represents new communication trends in marketing communication and the role of new media in modern marketing communication. Project consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is divided into several parts, which define the concepts of marketing communications, communication mix and types of new media. The practical part consists marketing research which concerned …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Peter Stuchlík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní