Bc. Anna SVOBODOVÁ

Master's thesis

Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníků nevyléčitelně nemocných

Home hospice care from the perspective of family members of the incurably ill.
Abstract:
Za cíl své diplomové práce jsem si stanovila identifikovat vnímání potřebnosti hospicové péče na Telčsku rodinnými příslušníky nevyléčitelně nemocných. Použila jsem dostupnou odbornou literaturu, platnou legislativu a internetové zdroje věnující se domácí hospicové péči. V první kapitole teoretické části se zabývám definicí hospicové péče, kde se snažím objasnit a vysvětlit pojmy obecná a specializovaná …more
Abstract:
představují 3 respondenti v péči domácího hospice Home Care. V praktické části práce popisuji nejprve vlastní proces sběru dat, zaznamenávám výsledky rozhovoru zpracovány metodou otevřeného kódování. Pro přehlednost byly zapsány do 3 tabulek a následné výsledky zaznamenány a porovnány v závěrečné tabulce.
Abstract:
The goal of my thesis I have chosen is to identify the way hospice care is perceived in the Telč region by family members of terminally ill patients. I based my thesis on available specialised literature, current legislation and internet sources dealing with home hospice care. In the first theoretical part, I deal with the definition of hospice care trying to explain the term of general and specialised …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 8. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SVOBODOVÁ, Anna. Domácí hospicová péče z pohledu rodinných příslušníků nevyléčitelně nemocných. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Master programme / field:
Rehabilitation / Rehabilitation-Psychosocial Care for Handicapped Children, Adults and Seniors

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses n38gy7 n38gy7/2
19/8/2016
Folders
Files
Bulánová, L.
20/8/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.