Mgr. Pavol Bárdy

Bakalářská práce

Využití geneticky modifikovaných bakteriofágů v praxi

Practical usage of genetically modified bacteriophages
Abstract:
Bacteriophage as the most numerous object of biosphere represents model of basic research and practical usage. By the opportunities of molecular biology and genetic engineering the spectrum of phage application spreads to number of fields. Phage display has developed as selection technology of protein engineering. It is used mainly for mapping protein interaction, antibody construction and synthesis …více
Abstract:
Bakteriofág ako najpočetnejší objekt biosféry predstavuje model základného výskumu ako aj praktického využitia. Možnosťami molekulárnej biológie a génového inžinierstva sa spektrum jeho aplikácie rozšírilo do rady oborov. Fágový displej sa rozvinul ako selekčná technológia proteínového inžinierstva. Využíva sa najmä na mapovanie proteínových interakcií, tvorbu protilátok či syntézu nanoštruktúr. V …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Benešík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta