Bc. Monika Feberová

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost vybraného zařízení sociálních služeb

Competitiveness of the Selected Social Service Institution
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na seznámení se s pojmem sociální služba a její úlohou pro celou společnost. Mapuje historii a vývoj sociálních služeb v České republice a ve zkratce popisuje jejich financování. Také se věnuje problematice konkurence a kvality v sociálních službách, zabývá se pojmem pečovatelství a pojmem senior. V práci jsou zmapovány a podrobněji popsány sociální služby operující na …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the explanation of the phrase social service and its role in society. It surveys the history and development of social services in the Czech Republic and briefly describes their funding. The thesis also deals with the issues of competition and quality within social services, and with terminology such as care and senior. Social services operating in Karvina district …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Martin Nogol, MPA
  • Reader: Ing. Petr Vaškovic

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS