Bc. Monika Feberová

Bachelor's thesis

Konkurenceschopnost vybraného zařízení sociálních služeb

Competitiveness of the Selected Social Service Institution
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřená na seznámení se s pojmem sociální služba a její úlohou pro celou společnost. Mapuje historii a vývoj sociálních služeb v České republice a ve zkratce popisuje jejich financování. Také se věnuje problematice konkurence a kvality v sociálních službách, zabývá se pojmem pečovatelství a pojmem senior. V práci jsou zmapovány a podrobněji popsány sociální služby operující na …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the explanation of the phrase social service and its role in society. It surveys the history and development of social services in the Czech Republic and briefly describes their funding. The thesis also deals with the issues of competition and quality within social services, and with terminology such as care and senior. Social services operating in Karvina district …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedúci: JUDr. Martin Nogol, MPA
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS