Karolína SKUHROVCOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní hudební nástroje ve výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ a gymnáziích

Alternative musical instruments in the teaching of music at the 2nd level of elementary schools and grammar schools
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o alternativních nástrojích, které lze zahrnout do výuky hudební výchovy. V rámci tématu alternativních nástrojů vyčleňuje nástroje klasické, na jejichž základu vybírá nástroje alternativní. Dále se práce zabývá výrobou jednoduchých hudebních nástrojů a jejich využitím v multikulturních lidových písních. Cílem práce je obohatit výuku hudební výchovy o nové netradiční …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with alternative musical instruments, which can be included in musical education lessons. As a conrnerstone for the alternative musical instruments, classical musical instruments are used and mentioned. Moreover, creating of some simple alternative musical instruments with their usage in multicultural folk songs are described. The aim of the bachelor thesis is to enrich the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKUHROVCOVÁ, Karolína. Alternativní hudební nástroje ve výuce hudební výchovy na 2. stupni ZŠ a gymnáziích. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/