Bc. Barbora Otradovcová

Bakalářská práce

Kriminalistická biologie

Criminalistic Biology
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Kriminalistická biologie je zaměřena především na stopy lidského původu. Práce má za cíl seznámit čtenáře se základními pojmy, které jsou s kriminalistickou biologií a jejími stopami spojeny. Dále se zabývá dělením stop biologického původu a to jak z hlediska způsobu vzniku, tak z hlediska původu. Nejobsáhlejší jsou poslední dvě kapitoly, které se věnují zkoumáním jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor thesis on the topic of Criminalistic Biology focuses on traces of human origin. The aim of the thesis is to introduce the reader to the basic concepts that are associated with the criminological biology and its traces. It also deals with the division of traces of biological origin from the point of view of way of genesis and origin.The most extensive are the two chapters dealing with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Marcela Hawawrehová
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Kerbic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní