Bc. Martina Surková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po TEP kyčelního kloubu

Medical rehabilitation program and process after total hip arthroplasty
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována totální endoprotéze kyčelního kloubu. Obecná část je zaměřena na teoretickou stránku problematiky, pojednává tedy o anatomii kyčelního kloubu, jeho kineziologii, druzích endoprotéz a jejich částech. Dále obsahuje indikace k implantaci endoprotézy a případné komplikace, které mohou nastat. Speciální část zahrnuje rehabilitační postup, procedury při něm používané, léčebnou …více
Abstract:
This bacherol thesis is devoted to total hip arthroplasty. The general part is focused on theoretic side of this problematic, it deals about anatomy of hip joint, its kinesiology, types of arthroplasty and its parts. Next it contains indications for implantation of hip arthroplasty and complications. The special part takes in rehabilitation program after total hip arthroplasty. In the practise part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta