Martin Kratochvíl, DiS.

Bakalářská práce

Mapovací aplikace pro sběr kartografických dat pro platformu Pocet PC s možností připojení na systém GPS

A mobile application for facilitation of large scale maps creation with the possibility of using the GPS system
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je implementace mobilní aplikace pro usnadnění tvorby map velkých měřítek s možností využití systému GPS. Výstupem aplikace jsou mapová data, která mohou být podkladem k dalšímu zpracování v příslušných kartografických programech.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.