Martin Kratochvíl, DiS.

Bachelor's thesis

Mapovací aplikace pro sběr kartografických dat pro platformu Pocet PC s možností připojení na systém GPS

A mobile application for facilitation of large scale maps creation with the possibility of using the GPS system
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je implementace mobilní aplikace pro usnadnění tvorby map velkých měřítek s možností využití systému GPS. Výstupem aplikace jsou mapová data, která mohou být podkladem k dalšímu zpracování v příslušných kartografických programech.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2010

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika a informatika / Computer Systems

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.