Theses 

Krízová komunikácia v cestovnom ruchu – Leonard Kupec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu

Leonard Kupec

Bakalářská práce

Krízová komunikácia v cestovnom ruchu

Anotace: V bakalárskej práci sú definované základné pojmy ohľadom komunikácie, krízovej komunikácie a komunikácie s problémovými zamestnancami. V praktickej časti prebieha analýza vybraného podniku cestovného ruchu a analýza vybraných krízových situácií v podniku. Po zosumarizovaní výsledkov analýz a výzkumov sú ďalej v návrhovej časti práce typy a návrhy pre zlepšenie komunikácie, či už internej alebo komunikácie smerom k zákazníkom. Návrhy majú zabezpečiť, aby sa podnik dokázal vyhnúť krízovým situáciám, prípadne aby vedel vzniknutú krízovú situáciu riešiť úspešne, s čo najmenšími stratami.

Abstract: This bachelor thesis defines the basic concept behind communication in general, crisis communication and communication with problematic employees. The practical part deals with analysis of a selected tourism establishment as well as study of specific crisis situations in that establishment. The results of analyses and research are then summed up and followed by a number of propositions designed to improve communication, be it internal or customer-directed communication. The goal of these propositions is to help establishments prevent crisis situations or alternatively be able to successfully resolve these situations with minimal loss.

Klíčová slova: krízová komunikácia, cestovný ruch, podnik, riadenie, problémoví zamestnanci

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Kupec Leonard 2017 BP Kupec Leonard 2017
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_D.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_D.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 04:34, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz