Bc. Václav Sedláček, DiS.

Diplomová práce

Sport jako poslání a ekonomická aktivita jedince

Sport as a Mission in Life and an Economic Activity of an Individual
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ekonomickou aktivitou rodin se zaměřením na sport ve městě Rýmařov. Práce pomocí dotazníkového šetření zjišťuje platnost nebo neplatnost položených hypotéz, které jsou v diskuzi a závěru podrobně rozebírány. Hlavním úkolem bylo stanovit, jakou roli hraje sport v životě rýmařovských rodin, jak zdejší rodiče podporují ve sportu své děti a jaké množství z ušetřených finančních …více
Abstract:
This thesis deals with the economic activity of families with a focus on sport in Rýmařov. The validity or invalidity of the hypotheses is detected by the questionnaire, which is discussed in detail in the discussion and the conclusion. The main purpose of the thesis was to determine what the role of sport in Rymarov´s families is, furthermore, how local parents support their children in sport, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií