Filip Slavkovský

Bakalářská práce

Registrácia podnikateľov

Registration entrepreneurs
Abstract:
ANNOTATION SLAVKOVSKÝ, Filip: Registration entrepreneurs. [Bachelor's thesis]. Banking Institute / College, College of Foreign Banska Bystrica. Supervisor: Mgr. Adriána Palajová. Qualification level: Bachelor. Banská Bystrica: BIVŠ, 2010, 51 p. Goal of this work was to explain rules of registration of business groups distinguished by Law No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended, the basic registers …více
Abstract:
ANOTÁCIA SLAVKOVSKÝ, Filip: Registrácia podnikateľov. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Vedúci práce: Mgr. Adriána Palajová. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Banská Bystrica: BIVŠ, 2010, 51 s. Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť právnu úpravu registrácie jednotlivých skupín podnikateľov rozlišovaných zákonom č. 513/1991 Zb. …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Katarína Húšťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře