Filip Slavkovský

Bachelor's thesis

Registrácia podnikateľov

Registration entrepreneurs
Abstract:
ANNOTATION SLAVKOVSKÝ, Filip: Registration entrepreneurs. [Bachelor's thesis]. Banking Institute / College, College of Foreign Banska Bystrica. Supervisor: Mgr. Adriána Palajová. Qualification level: Bachelor. Banská Bystrica: BIVŠ, 2010, 51 p. Goal of this work was to explain rules of registration of business groups distinguished by Law No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended, the basic registers …more
Abstract:
ANOTÁCIA SLAVKOVSKÝ, Filip: Registrácia podnikateľov. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Vedúci práce: Mgr. Adriána Palajová. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Banská Bystrica: BIVŠ, 2010, 51 s. Cieľom bakalárskej práce bolo priblížiť právnu úpravu registrácie jednotlivých skupín podnikateľov rozlišovaných zákonom č. 513/1991 Zb. …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2011
  • Supervisor: JUDr. Adriána Palajová
  • Reader: JUDr. Katarína Húšťavová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking