Petra Habánová

Bachelor's thesis

Zpětná vazba od zákazníků jako zdroj inovací

Customer feedback as a source of innovation
Abstract:
The subject of the bachelor’s thesis „Customer feedback as a source of innovation” is an analysis of obtaining and processing customer feedback in a selected IT company with an emphasis on how the company uses this feedback for its innovative activities. The first part focuses on the definition of feedback and methods of obtaining and processing it. In the second part, I characterise and categorise …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Spätná väzba od zákazníkov ako zdroj inovácií“ je analýza získavania a spracovania spätnej väzby od zákazníkov vo vybranom IT podniku s dôrazom na to, ako podnik túto spätnú väzbu využíva pre svoje inovačné aktivity. Prvá časť sa zameriava na definíciu spätnej väzby a na metódy jej získavania a spracovania. V druhej časti charakterizujem a kategorizujem inovácie a následne …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedúci: Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Michal Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
System Engineering and Informatics / Business Informatics

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.