Petra Hyková

Bachelor's thesis

Zápisník alkoholičky: kvalitativní analýza blogu o zkušenosti se závislostí na alkoholu z pohledu ženy

Diary of an alcoholic: A qualitative analysis of the blog about alcohol addiction experience from the perspective of a woman
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou ženské závislosti na alkoholu. Cílem práce bylo hlouběji prozkoumat individuální případ závislosti na alkoholu pomocí metody zakotvené teorie a potažmo tak přiblížit možná témata objevující se v případě ženské závislosti na alkoholu, která by potenciálně byla vztažná na širší okruh závislé ženské populace. Textovou analýzou prošel blog Zápisník alkoholičky a rozhovor …more
Abstract:
This thesis deals with the issue of female alcohol addiction. The aim of the thesis was to further explore the individual case of alcohol dependence using the grounded theory method and thus to approach possible topics emerging from the case of female alcohol dependence that could potentially be related to a wider range of addicted female population. Blog posts from The Notebook of an Alcoholic and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 1. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2020
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta