Adéla Marešová

Master's thesis

Plýtvání potravinami

Food waste
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou plýtvání potravinami, skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část měla za cíl přehledné a komplexní zpracování problematiky plýtvání potravinami, shrnutí aktuálních poznatků z českých a zahraničních zdrojů. V úvodní kapitole byly vysvětleny důležité pojmy a legislativní opatření týkající se dané problematiky. Následně byly popsány příčiny, dopady …viac
Abstract:
This thesis looks into issues related to food waste and consists of a theoretical and a practical part. Theoretical part aims to provide clear and complex definition of wood waste related problems, summarize current findings in Czech and foreign sources. Introduction chapter explains important terms and legal measures related to this topic. It is followed by description of causes, implications and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45794