Tomáš Klučina

Diplomová práce

Návrh strategie pro zvýšení participace při třídění odpadu a její komunikace

Proposal of strategy to improve waste separation and its communication
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tříděním odpadu v České republice. Hlavním cílem této práce je navrhnout strategii a způsob její komunikace, která by měla za výsledek zvýšení participace na třídění odpadu v České republice. K dosažení vytyčeného cíle využívá práce především metod analýzy a komparace, které jsou následně v praktické části doplněny o primární výzkum v podobě dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení …více
Abstract:
The Master's Thesis focuses on waste separation in the Czech Republic. The aim of this thesis is to propose a strategy and its communication, which would result in increasing participation in waste separation in the Czech Republic. To achieve the stated goal the thesis utilizes primarily two methods, analysis and comparison, which are later supported by primary research in the form of survey and its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2017
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Petra Kartalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71210

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod