Mgr. Martin Sakáč

Diplomová práce

Analýza bankovního CRM

Analysis of bank CRM
Abstract:
Object of this diploma thesis is to analyze CRM system in selected financial institution focused on private banking. It contains an analysis and processes documentation, using BPMN and UML notation, based on previously gathered requirements for the new CRM system. The thesis will also address the analysis and design of CRM integration with external applications and services and other internal systems …více
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat CRM systém ve vybrané finanční institucí zaměřené na privátní bankovnictví. Součástí práce je analýza a dokumentace procesů pomocí BPMN a UML notace na základě již shromážděných požadavků na nový CRM systém. Práce se také bude zabývat analýzou a návrhem propojení CRM systému s externími aplikacemi a službami a dalšími interními systémy, jako jsou bankovní IS, systém pro …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2016
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Fuchs

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky