Lucie ŠÁMALOVÁ

Diplomová práce

Jedna rodina a dva národy. Dějiny plzeňské rodiny Kalserů 1880 - 1945.

One Family and Two Nations. History of Pilsen Family Kalser 1880 - 1945.
Anotace:
Autor bude analyzovat historii rodiny Kalseru zhruba od roku 1880, tedy od generace lékárníka Eduarda Kalsera st. a jeho choti Paulíny Kalserové. Zabývat se bude predevším jejich spolecenským a hospodárským postavením v kontextu plzenských dejin. V této souvislosti vyhodnotí sociální složení plzenského obyvatelstva. Potvrdí, ci vyvrátí jejich nacionální smýšlení, at už ceské ci nemecké. Pozornost bude …více
Abstract:
The author will analyze family history of Kalser around since 1880. It means from generation pharmacist Edward Kalser sr. and his wife Paulina Kalser. Thesis will primarily deal with their social and economic status in the context of the history of Pilsen. In this context, evaluate the social composition of the population of Pilsen. The author proves or disaproves their nationalist sentiments, whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÁMALOVÁ, Lucie. Jedna rodina a dva národy. Dějiny plzeňské rodiny Kalserů 1880 - 1945.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta