Bc. Lucie Halásová

Diplomová práce

Možnosti využití GIS v krizovém řízení na příkladu Uherského Hradiště

The Possibilities of Using GIS in Crisis Management - e.g. in the Uherské Hradiště Municipality
Anotace:
V současné době se aplikace geografických informačních systému (GIS) stává běžnou praxí při výkonu státní správy a samosprávy. V této práci se autorka zabývá problematikou využití geografických informačních systémů ve státní správě, jeho využitelnost, přínosy a problémy s tímto softwarovým nástrojem spojené. Dále pak provádí konkrétní ukázku na vybraném ORP a to ORP Uherské Hradiště.
Abstract:
Currently, the application of geographic information system (GIS) becoming a common practice in the performance of state and local governments. In this work, the author deals with the use of geographic information systems in public administration, its utility, benefits and problems with this software tool connected. Then carry out a particular sample selected at ORP and ORP dissertation received.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Rak

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halásová, Lucie. Možnosti využití GIS v krizovém řízení na příkladu Uherského Hradiště. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management