Mgr. Lucie Issaoui

Diplomová práce

Stavební kámen v historické zástavbě městské památkové zóny Opava

Building stone in historic built-up area of Opava urbanized zone
Anotace:
V diplomové práci jsou předloženy výsledky studia hornin vybraných památek města Opavy zahrnující středověké až renesanční stavby, případně materiál pocházející z archeologických sond. Z dochovalých stavebních památek byly vybrány kostel svatého Václava, minoritský klášter s kostelem svatého Ducha a dům Bílý Koníček. Na základě mikroskopického studia, doplněného o výsledky katodové luminiscence, studia …více
Abstract:
The thesis presents the results of rock samples taken from chosen monuments of Opava including medieval and renaissance architecture or material taken from archaeological sondes. Based on microscopic studies, cathodoluminiscence, electron microscope and using silicite analysis were determined following rocks: greywacke, wackesandstone, white sandstone with celadon green, tuff and limestone.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta