Bc. Karel Snášel

Bakalářská práce

Produkce a charakterizace lektinu PLL3 z Photorhabdus laumondii

Production and characterization of PLL3 lectin from Photorhabdus laumondii
Anotace:
Lektiny disponují více vazebnými místy a také specificky vážou sacharidy. Díky vazbě na sacharid dokážou aglutinovat molekuly. Schopnost aglutinace využívají například viry. Lektiny, zejména pak rostlinné, dokážou působit v cizím organismu i toxicky, kdy inhibují proteiny v buňkách. Nezastupitelnou roli hrají u mikrobiálních organismů, kterým pomáhají k navázání organismu na hostitelskou buňku, díky …více
Abstract:
Lectins specifically bind carbohydrates, thanks to this binding they can agglutinate molecules, but also whole cells. This mechanism is then used by toxins that are of lectin origin but is also used by viruses. They play an irreplaceable role in microorganisms, helping them to attach to the host cell, thus playing an indispensable role in initiating infection. Photorhabdus bacteria are Gram-negative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2022
  • Vedoucí: prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Malinovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma