Bc. Petr Blejchař

Bakalářská práce

Obchodní spory EU ve WTO

EU and its Commercial Legal Disputes within the WTO
Anotace:
Práce se zabývá problematikou obchodních sporů Evropské unie ve Světové obchodní organizaci. Jejím cílem je zodpovědět otázky spojené s vystupováním EU ve WTO a řešením sporů, zhodnotit účinek práva WTO v právním řádu Unie a posoudit komplicitu Unie s rozhodnutími přijatých v rámci řešení obchodních sporů ve WTO. V rámci práce bylo zjištěno, že Soudní dvůr Evropské unie nepřikládá právu WTO přímý účinek …více
Abstract:
The work deals with commercial disputes of the EU within the World Trade Organization. The objective is to answer the questions related to EU conduct in the WTO, commercial dispute settlement, to asses WTO law effect in EU legal system and to evaluate EU compliance with the WTO decisions on particular commercial disputes. It concluded that the Court of European Union does not grant WTO law a direct …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta