Silvia Rodáková

Bakalářská práce

Ekonomické aspekty prevádzky elektromobilov - prípadová štúdia

Ekonomické aspekty provozu elektromobilů - případová studie
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou elektrobility. Od principu fungování elektromobilů, přes jejich výhody a nevýhody, příležitosti na trhu, státní podporu a vyhlídky do budoucnosti se práce dostává ke konkrétní případové studii. Hlavním podmětem pro tuto případovou studii je významný rozdíl v pořizovací ceně vozidel a provozních nákladů. Tato případová studie se skládá ze dvou částí. V první …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the matter of electromobility. From the basic rules of how the electromobiles work, advantages and disadvantages, oportunities on the market, government support and perspectives for the future the thesis provides a concrete case study. The motiv for this case study is a considerable difference of the purchase price and costs for maintenance between an electromobile …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou elektromobility. Od princípu fungovania elektromobilov, cez ich výhody a nevýhody, príležitosti na trhu, štátnu podporu a vyhliadky do budúcnosti sa práca dostáva ku konkrétnej prípadovej štúdii. Hlavným podnetom pre túto prípadovú štúdiu je významný rozdiel v kúpnej cene vozidiel a nákladov na prevádzku u oboch vozidiel. Daná prípadová štúdia sa skladá z dvoch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44702

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management