Bc. Marcel Frolek

Diplomová práce

Potenciál religiózního cestovního ruchu pro výuku geografie

Potentiality of Religion Tourism for Teaching Geography
Anotace:
Diplomová práce „Potenciál religiózního cestovního ruchu pro výuku geografie“ pojednává o využití poutě z Velehradu na Svatý Hostýn v rámci školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Hlavním cílem této práce je využití regionálních zvláštností vybrané oblasti z hlediska potenciálu religiózního cestovního ruchu pro výuku zeměpisu na základní škole. V teoretické části je zařazena pouť do …více
Abstract:
This diploma thesis called „Potentiality of Religion Tourism for Teaching Geography” deals with a usage of a pilgrimage from Velehrad to Hostýn due to school education programme. The main goal of the thesis is to utilize the regional peculiarities of the chosen area for a potential religion tourism in the lessons of Geography. In the theoretical part, firstly, the pilgrimage was incorporated into a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy