Mgr. Zdeňka Málková, Ph.D.

Disertační práce

Hudební život Chotěboře v období 1862 - 1918

Musical life in Chotěboř in the period from 1862 to 1918
Anotace:
Práce pojednává o hudebním životě malého českého okresního města v období 1862 – 1918. Rozdělena je do šesti kapitol. První podává stručnou charakteristiku města a regionu, následující kapitoly jsou zaměřeny na pět vybraných oblastí, kde se pěstovala hudba. Nejprve je věnována pozornost prvotnímu prostředí, tedy rodině (a to na několika konkrétních příkladech). Na ni bezprostředně navazuje škola. Tato …více
Abstract:
The thesis deals with the musical life of a small Czech district town in the period from 1862 to 1918. It is divided into six chapters. The first chapter presents brief characteristics of the town and the region; the following chapters focus on five specific areas where music was being pursued. At first, attention is paid to the initial environment, i. e. to the family (by means of a few specific examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Hudební věda