Bc. Markéta Klubalová

Master's thesis

E-Learning-Wirtschaftsdeutschkurs im Rahmen der Erwachsenenweiterbildung.

E-Learning-Business-German course for Adult Continuing Education.
Abstract:
The objective of this work is to introduce the project "Business German", which was created in E-learning application Moodle. It's intended as an educational support for current and future company employees with contacts in the German-speaking countries. This applies to workers every day communicating in a foreign language and German business is a necessary part of their language competence. Experiences …more
Abstract:
Cílem této diplomové práce je představit projekt „Obchodní němčina“, který byl vytvořen v E-Learningovém programu Moodle a má sloužit jako vzdělávací opora pro stávající či budoucí zaměstnance firem s kontakty na německy mluvící země. Jedná se tedy o pracovníky, kteří v rámci své náplně práce dennodenně komunikují v cizím jazyce a obchodní němčina je nezbytnou součástí jejich jazykové kompetence. Teoretická …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta