Bc. Eva Novotná

Bakalářská práce

Analýza slovní zásoby dětí předškolního věku

Vocabulary Analysis of Pre-school Age Children
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Analýza slovní zásoby dětí předškolního věku, která se zabývá úrovní slovní zásoby dětí navštěvujících logopedickou třídu. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž první dvě jsou věnované teorii a třetí kapitola je empirická. První kapitola je zaměřena na teoretická východiska, tedy komunikaci, etapy vývoje řeči a jazykové roviny. Druhá kapitola pojednává o předškolním …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is Vocabulary Analysis of Pre-school Age Children which is dedicated to vocabulary level of children who go to logopedic class. The thesis is divided into three chapters, the first two are dedicated to theory and the third chapter is empirical. The first chapter deals with teoretical foundation such as communication, stages of speech development and language levels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika