Bc. Klára Valentová

Diplomová práce

Vliv místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v Karlových Varech na rozpočet města

The Impact of City Tax for Accommodation and for Spa or Recreational Stay on Budget of the City of Karlovy Vary
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem místních poplatků z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt v Karlových Varech na rozpočet města a tento vliv analyzuje. Cílem této práce bylo pomocí analýzy a zpracování dat kvantifikovat přínos těchto dvou místních poplatků na rozpočet města v pětileté časové ose.
Abstract:
This master´s dissertation shows the impact of city tax for accommodation and for spa or recreational stay on budget of the city of Karlovy Vary and analyzes it. The aim of this thesis was to use data analysis and to quantify the contribution of these two local taxes to the city budget in the five-year timeline.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze