BcA. Eliška KAREŠOVÁ

Diplomová práce

Korporátní identita ve veřejných soutěžích

Corporate identity in public competitions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou veřejných soutěžích na logo a jednotný vizuální styl. Za pomoci praktických příkladů úspěšných a neúspěšných soutěží definuje nejčastější problémy a chyby zadavatelů před i v průběhu zadání soutěže, při hodnocení i po ukončení soutěže. Praktická část shrnuje nejdůležitější poznatky z teoretické části do uživatelsky příjemné publikace určené pro potenciální …více
Abstract:
This diploma thesis deals with public contests for logo and corporate identity. Using practical examples of successful and unsuccessful competitions, it defines the most common problems and mistakes of the contractors before and in the course of competition itself, during the assessment and after the conclusion of the competition. The practical part summarizes the most fundamental findings from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. ak. mal. Michal Slejška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAREŠOVÁ, Eliška. Korporátní identita ve veřejných soutěžích. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Magisterský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafický design - ateliér Grafický design II