Bc. Lucie KÁBOVÁ

Diplomová práce

Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století očima českých tištěných médií

Reflection on the Arab-Israeli Conflict in the Thirties in the Czech Press
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století očima českých tištěných médií. Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem chtěla tuto problematiku arabsko-izraelského konfliktu v médiích prostudovat hlouběji. Cílem mé práce bylo zjistit co nejvíce informací o tom, jak se o tomto tématu psalo a hovořilo v době tehdejšího již demokratického …více
Abstract:
I have chosen the topic of the Reflection on the Arabian-Israeli Conflict in 1930s in the Czech Press as a subject of my theses because I wanted to study the issue of the Arab-Israeli Conflict in the Czech mass media closely. The aim of my study was to ascertain as much information about how it had been written and spoken about this topic in the time of the first democratic republic of Czechoslovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2012
Zveřejnit od: 10. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KÁBOVÁ, Lucie. Reflexe arabsko-izraelského konfliktu ve 30. letech 20. století očima českých tištěných médií. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická