Milan Bouda

Doctoral thesis

Bayesian Estimation of DSGE Models

Bayesovský odhad DSGE modelů
Abstract:
Disertační práce je věnována bayesovskému odhadu DSGE modelů. Nejprve je popsána historie DSGE modelů a jejich vývoj v České republice a ve světě. Celá jedna kapitola je věnována popisu ekonometrických metod a algoritmů používáných při specifikaci a odhadu DSGE modelů. Disertační práce obsahuje dvě empirické studie. První studie popisuje odvození nového keynesiánského DSGE modelu a jeho odhad pomocí …more
Abstract:
Thesis is dedicated to Bayesian Estimation of DSGE Models. Firstly, the history of DSGE modeling is outlined as well as development of this macroeconometric field in the Czech Republic and in the rest of the world. Secondly, the comprehensive DSGE framework is described in detail. It means that everyone is able to specify or estimate arbitrary DSGE model according to this framework. Thesis contains …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 11. 2014
  • Supervisor: Václava Pánková
  • Reader: Jan Kodera, Ladislav Lukáš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44733