Bc. Eliška Jelínková

Bakalářská práce

Řád německých rytířů a jeho komenda v Hostěradicích

Teutonic Knights and Their Commendam in Hostěradice
Anotace:
tato práce pojednává o existenci řádu německých rytířů, jeho vzestupu, činnosti ve Svaté zemi a východní Evropě. Především je však práce zaměřena na řádovou komendu v Hostěradicích u Znojma.
Abstract:
This work deals with existence of the teutonic knights, their rise, activities in the Holy Land and East Europe. But especially is it specialized on the commendam in Hostěradice by Znojmo.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie