Bc. Radka Kutilová

Diplomová práce

Štěstí, spotřeba a konzumní společnost

Happiness, consumption, and consumer society
Anotace:
Pocit štěstí degraduje různě rychle v závislosti na hodnotách, pomocí nichž bylo tohoto pocitu štěstí dosaženo. Pocit štěstí degraduje rychleji, pokud byl získán pomocí statků materiální podoby a degraduje pomaleji, pokud je štěstí podmíněno duchovními hodnotami. Vzhledem k tomu, že štěstí je individuálním pocitem každého jedince, je obtížně měřitelné. Štěstí se mylně zaměňuje za ekonomický blahobyt …více
Abstract:
Happiness degrades at different rates depending on the values by which happiness was achieved. Happiness degrades faster if it was achieved thru material goods, and degrades slower if it was achieved thru spiritual values. As happiness is an internal feeling of every individual human, it is difficult to specify and measure it. Nowadays, happiness is mistaken for economic prosperity. Experts and some …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní