Mgr. Kristina Valová

Bakalářská práce

Všichni musíme umřít. Smrt jako téma v moderní švédské ilustrované literatuře pro děti

We all must die. Death as a theme in contemporary Swedish illustrated literature for children
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu smrti v původních švédských ilustrovaných knihách pro děti v předškolním věku, které byly vydány po roce 1966. Teoretická část se zabývá obecnými vlastnostmi dětské literatury, stručnou historií švédské dětské literatury se zaměřením na poválečnou ilustrovanou literaturu, dále tabuizovanými literárními tématy a jejich výskytem v dětské švédské literatuře a poté …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the death theme in the original Swedish illustrated books for preschool children that were published after 1966. The theoretical part deals with the general attributes of children's literature, a brief history of Swedish children's literature focusing on post-war illustrated literature, as well as literary taboo topics and their occurence in Swedish children's literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta