Mgr. Miroslav Herczeg

Bachelor's thesis

Imunostanovení s fluorescenčními nanočásticemi pro detekci Melissococcus plutonius

Immunoassay with fluorescent nanoparticles for detection of Melissococcus plutonius
Abstract:
In this thesis, applications of upconversion nanoparticles as fast and sensitive approach for the detection of Melissococcus plutonius were studied. M. plutonius is the causative agent of European foulbrood in bees. To better understand the principle of immunoassays, the simple enzyme-linked assays (ELISA) were performed. Upconversion nanoparticles NaYF4:Yb3+,Er3+ were activated with the help of click …more
Abstract:
V této práci byly studovány možnosti využití upkonverzních nanočástic při rychlé a citlivé variantě detekce patogenu Melissococcus plutonius, který způsobuje hnilobu včelího plodu u včely medonosné. Pro lepší pochopení principu imunostanovení bylo nejdříve vyzkoušeno a optimalizováno jednoduché enzymatické imunostanovení (ELISA). Upkonverzní nanočástice NaYF4:Yb3+,Er3+ byly aktivovány za pomoci click …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Reader: Mgr. Radka Obořilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Biochemistry