Ing. Veronika BYSTROŇOVÁ

Bakalářská práce

Analýza efektivnosti vynaložených finančních prostředků pro děti v Bangladéši a návrh opatření k zlepšení současného stavu

The analysis of efficiency of financing children in Bangladesh, and a proposal for improvement of the current state
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu dlouhodobého mezinárodního projektu BangBaby, který je součástí humanitárních pomocí občanského sdružení ADRA. Práce informuje o základních charakteristikách neziskového sektoru a o marketingových aktivitách. V praktické části se zabývá bangladéšskými školami a dětmi, které tyto školy navštěvují. Je zde analyzována finanční podpora českých a slovenských dárců …více
Abstract:
The Bachelor thesis aims to analyze long-term international project BangBaby, which is a part of humanitarian help of non-profit civil association ADRA Zlín. The theoretical part lists basic characteristics of non-profit sector and informs about marketing activities. The practical part deals with schools and school children in Bangladesh. It analyzes financial help of Czech and Slovak sponsors for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2007
Identifikátor: 4663

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Šárka Vránová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYSTROŇOVÁ, Veronika. Analýza efektivnosti vynaložených finančních prostředků pro děti v Bangladéši a návrh opatření k zlepšení současného stavu. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 24. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku