David Helma

Diplomová práce

Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Anotace:
V této práci se zaměřuji na analyzování, jak mnou vybraná sportovní organizace pracuje s tvorbou strategie, zda využívá strategický plánovací cyklus, či jiné strategické nástroje. Analýza proběhla na základě polostrukturovaných rozhovorů se zástupci vybrané sportovní organizace, kterou byla pro účely této práce zvolena SK Slavia Praha. Cílem práce je zjištění, jak je v tomto fotbalovém klubu pracováno …více
Abstract:
In this thesis, I am focusing on analyzing, how the selected sport organization is working with a strategy creation, whether it uses a strategic planning process, or other strategic tools. The analysis was based on semi-structured interwievs with representatives of selected sport organization which was, for the purposes of this thesis, selected SK Slavia Praha. The main purpose of this thesis is to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2018
  • Vedoucí: Stanislav Tripes
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72081