Petr Zapletal

Diplomová práce

Návrh kompenzátoru objemu pro jadernou elektrárnu AP 1000 Westinghouse

Proposal of Pressurizer for Nuclear Power Plant AP 1000 Westinghouse
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem kompenzátoru objemu pro projekt AP1000 Westinghouse. První části představuje společnost Westinghouse a popisuje projekt AP1000 s jeho inovativními prvky. Další část se věnuje pasivní bezpečnosti projektu AP1000 a systému odvodu zbytkového tepla po havárii jaderné elektrárny. Následně je popsán kompenzátor objemu a představeny jsou jeho funkce. Uveden je základní tepelný …více
Abstract:
Thesis deals with the concept of the pressurizer for the AP1000 Westinghouse project. The first part presents the Westinghouse AP1000 project and describes its innovatory components. The next part puts attention to the passive safety of the AP1000 project. It is also concerned with the residual heat removal system after the possible accident of the nuclear power plant. The pressurizer and its functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Lukáš Pilař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení