Barbora Tóthová

Bakalářská práce

Perspektívy rozvoja integračného zoskupenia krajín GCC

Perspektivy rozvoje integračního seskupení zemí GCC
Anotace:
Tato práce vznikla s úmyslem přiblížit postavení integračního uskupení GCC v globální ekonomice a nastínit problémy a výzvy zemí GCC v budoucnosti. Dále se práce věnuje největší výzvě regionu, která spočívá ve vytvoření měnové unie GCC. Konkrétně pojednává o míře připravenosti členských zemí vytvořit měnovou unii, o režimu měnového kurzu společné měny a jejím institucionálním zastřešení. Z provedené …více
Abstract:
This work was created with the intent to analyze the role of the GCC in the global economy and to outline the problems and challenges of the GCC countries in the future. The paper describes the region's greatest challenge, the establishment of the GCC monetary union. It specifically discusses the level of preparedness of Member States to create a monetary union, the exchange rate regime of the single …více
Abstract:
Táto práca vznikla s úmyslom priblížiť postavenie integračního zoskupenia GCC v globálnej ekonomike a načrtnúť problémy a výzvy krajín GCC v budúcnosti. Ďalej sa práca venuje najvačšej výzve regiónu, ktorá spočíva vo vytvorení menovej únie GCC. Konkrétne pojednáva o miere pripravenosti členských krajín vytvoriť menovú úniu, o režime menového kurzu spoločnej meny a jej inštitucionálnom zastrešení. Z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2012
  • Vedoucí: Radek Čajka
  • Oponent: Iveta Černá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30367