Mgr. Bc. Anna Chlápková

Bakalářská práce

Fašismus a nacismus: dvě normativní estetiky

Fascism and Nazism: two normative aesthetics
Anotace:
Bakalářská diplomová práce „Fašismus a nacismus: dvě normativní estetiky“ se zabývá tématem normativních estetik 20. století úzce spjatých s dvěma proudy politických ideologií - italským fašismem a německým nacismem. V první části práce jsou nejprve definovány rozdíly mezi politickými pojmy fašismus a nacismus. Dále se zaměřuje na situaci meziválečné Itálie z estetického hlediska rozvoje avantgardního …více
Abstract:
Diploma thesis „Fascism and Nazism: two normative aesthetics“ deals with the normative aesthetics 20th century closely related to two streams of political ideology - Italian Fascism and German Nazism. In the begging part are at first defined the differences between the political concepts of Fascism and Nazism. It then focuses on the situation of inter-war Italy from aesthetically development of avant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta