Mgr. Filip Jajcaj

Diplomová práce

The effect of selective attention and cognitive style on visual search on maps

The effect of selective attention and cognitive style on visual search on maps
Anotace:
Cílem této diplomové práce byla částečná replikace předchozí studie zaměřené na mezikulturní rozdíly v percepci kartografického materiálu (Šašinka, 2017) a její obohacení prozkoumáním aspektů selektivní pozornosti za použití vlajkového testu pozornosti a analytického – holistického kognitivního stylu za pomoci adaptace testu Navonových hierarchických figur. Kartografický materiál spočíval z dvou typů …více
Abstract:
The aim of the present study was to partially replicate previous study focused on cross-cultural differences in perception of cartographic stimuli (Šašinka, 2017) an its extension by examining the aspects of selective attention, using Flag selective attention test and analytic – holistic spectrum of cognitive style employing an adaptation of test of Navon hierarchical figures. Cartographic material …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma