Theses 

Vliv ceny ropy na hodnotu akcií společností těžících ropu – Bc. Josef Pavlata

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický

Bc. Josef Pavlata

Diplomová práce

Vliv ceny ropy na hodnotu akcií společností těžících ropu

The impact of oil price on share values of oil companies

Anotace: Diplomová práce se zaměřila na vyhodnocení vlivu změn ceny ropy na změny v hodnotě akcií společností těžících ropu. Hlavním cílem bylo objasnit, zdali akcie společností se státním podílem reagují na pohyby cen ropy odlišně než společnosti, ve kterých stát podíl nemá. Tuto hypotézu se práce snažila ověřit pomocí analýzy časových řad ceny ropy (WTI) a cen akcií sedmi ropných společností (BP, ExxonMobil, Lukoil, PetroChina, Statoil, Petrobras). Pro výpočty byly použity jednodenní data z období 2002-2016. Na základě ekonometrických metod (korelační analýza, regresní analýza, VAR model, Grangerova kauzalita) a finančních metod (volatilita, výnosnost) bylo sestaveno investiční doporučení. Hypotéza o vlivu státu byla potvrzena.

Abstract: This diploma thesis is focused on evaluation of impact of oil price changes on share values of oil companies. The main goal was to clarify whether stocks of oil companies with state share react to oil price movements differently than stocks of oil companies without state share. This hypothesis was verified by analysis of time series of oil price (WTI) and share values of seven oil companies (BP, ExxonMobil, Lukoil, PetroChina, Statoil, Petrobras). One-day data from 2002-2016 period were used. Investment recommendation based on econometric methods (correlation analysis, regression analysis, VAR model, Granger causality) and financial methods (volatility, profitability) was drawn up in this study. The hypothesis of state influence was confirmed.

Klíčová slova: akcie, komodity, volatilita, korelační analýza, kapitálové trhy, ropa, investice

Keywords: stocks, correlation analysis, oil, investment, volatility, capital markets, commodities

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Strejček, Ph.D. MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/58606 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:42, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz