Theses 

MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT – Kateřina Šimková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kateřina Šimková

Bachelor's thesis

MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKY VZDĚLANÝCH ŽEN ZAKLÁDAT RODINY A MOTIVACE STÁTU SE TOUTO PROBLEMATIKOU ZABÝVAT

Motivations of university-educated women to have children and motivations of state to deal with it

Abstract: Bakalářská práce se zabývá motivacemi studentek vysokých škol a vysokoškolsky vzdělaných žen zakládat rodiny. Zkoumá porodnost této skupiny žen v kontextu velmi nízké celkové porodnosti v České republice. Cílem práce je zanalyzovat specifické postavení vysokoškolaček, zjistit jejich životní preference a pojmenovat společné znaky, které vysokoškolsky vzdělané ženy ovlivňují při rozhodování o zakládání rodiny. Dalším záměrem práce je pojmenovat nové trendy v dnešní společnosti. Práce obsahuje také možnosti, které by mohly být předlohou pro nová opatření podporující porodnost nejen vysokoškolsky vzdělaných českých žen. Práce předkládá výsledky dotazníkového šetření a případové studie, které mají za cíl lépe pochopit situaci cílové skupiny vysoškolasky vzdělaných žen a tím pochopit důvody, které vedou tyto ženy k odkládání rodičovství či dokonce k neplodnosti.

Abstract: This thesis deals with the motivations of university students and university-educated women to have children. It examines the birth rate in this group of women in the context of very low total fertility rate in the Czech Republic. The aim is to analyze the specific situation of university graduates, to find out their lifestyle preferences and identify common features that influence the decision of university-educated women about starting a family. Another aim of this work is to identify new trends in today's society. The work also includes options that could be a model for new measures to promote fertility of not only university-educated Czech women. The work presents the results of a questionnaire survey and case studies that aim to understand better the situation of the target group of university educated women and to understand the reasons that lead these women to delay parenthood or even infertility.

Keywords: Vysokoškolsky vzdělané ženy, Mateřství, Porodnost, Rodinná politika

Keywords: Fertility, University-educated women, Family policy, Maternity

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Lucia Bartůsková
  • Reader: Olga Poláková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/36547


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 03:03, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz