Martina RULFOVÁ

Bakalářská práce

Historický vývoj Podkarpatské Rusi od roku 1919 až po současnou Zakarpatskou Ukrajinu

Historical development of Carpathian Ruthenia since 1919 until present Zakarpattya Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vzniku Podkarpatské Rusi, obecnou historií a jejím dalším vývojem, až po existenci současné Zakarpatské oblasti. Práce má za úkol obecně analyzovat vývoj tohoto území a poukázat na otázku autonomie, které v minulosti Podkarpatská Rus dosáhla. Za cíl této práce považuji seznámení se s vývojem Podkarpatské Rusi, která v minulosti bývala součástí Československa …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with creation of Ruthenia, general history and its further development until the existence of current Trans Carpathian region. This work seeks to analyse the general development of this area and highlight the issue of autonomy, which in the past Ruthenia achieved. The aim of this thesis is to familiarize with the development of Ruthenia, which was in the past part of Czechoslovakia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RULFOVÁ, Martina. Historický vývoj Podkarpatské Rusi od roku 1919 až po současnou Zakarpatskou Ukrajinu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Obchodní ruština