Martina RULFOVÁ

Bachelor's thesis

Historický vývoj Podkarpatské Rusi od roku 1919 až po současnou Zakarpatskou Ukrajinu

Historical development of Carpathian Ruthenia since 1919 until present Zakarpattya Region
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vzniku Podkarpatské Rusi, obecnou historií a jejím dalším vývojem, až po existenci současné Zakarpatské oblasti. Práce má za úkol obecně analyzovat vývoj tohoto území a poukázat na otázku autonomie, které v minulosti Podkarpatská Rus dosáhla. Za cíl této práce považuji seznámení se s vývojem Podkarpatské Rusi, která v minulosti bývala součástí Československa …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with creation of Ruthenia, general history and its further development until the existence of current Trans Carpathian region. This work seeks to analyse the general development of this area and highlight the issue of autonomy, which in the past Ruthenia achieved. The aim of this thesis is to familiarize with the development of Ruthenia, which was in the past part of Czechoslovakia …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Celerová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RULFOVÁ, Martina. Historický vývoj Podkarpatské Rusi od roku 1919 až po současnou Zakarpatskou Ukrajinu. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Philology / Business Russian