Pazour Pazour

Bachelor's thesis

Docházková vzdálenost k zastávce dopravní obslužnosti v obcích mikroregionu Telčsko, vyjádřená pomocí GIS.

Walking distance to the public transport stop in the municipalities of the Telčsko microregion, expressed by GIS.
Abstract:
Bakalářská práce je svou problematikou zaměřena na Mikroregion Telčsko, který bude analyzován z pohledu cestujícího veřejné dopravy a jeho docházkové vzdálenosti k nejbližší zastávce dopravní obslužnosti. Úkolem teoretické části je vysvětlit současný stav problematiky dopravní obslužnosti a seznámit s geografickými informačními systémy jako celkem. Praktická část bude věnována podrobné demografické …more
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on the Telč Microregion, which will be analyzed from the perspective of public transport passengers and their walking distance to the nearest bus stop. The task of the theoretical part is to explain the current state of transport services and to acquaint with geographic information systems as a whole. The practical part will be devoted to a detailed demographic analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2022
  • Supervisor: Ing. Pavel Struha
  • Reader: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.